ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადა დაიწყო

ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადა დაიწყო

ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადა დაიწყო. ⏳

Jun 24 2021