ჩვენი გუნდი - მზიური

გვერდი დამუშავების პროცესშია.

...
გიორგი შავაძე
C Sharp
...
საბა დევნოზაშვილი
C Sharp / C++