მიღება-ჩარიცხვა

მზიურში მიღებისა და ჩარიცხვის წესები


მზიურში ჯგუფური ფორმით სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორი ძირითადი მიმართულებით, ნიჭიერ ბავშვებთან მუშაობის პროგრამა (ტალანტების ფაბრიკა) და პროგრამირების სკოლა. მათი აღწერა მოცემულია მენიუს შესაბამის პუნქტებში. ტალანტების ფაბრიკაში მიიღებიან IV-VII კლასის მოსწავლეები, ხოლო პროგრამირების სკოლაში VIII-XII კლასის მოსწავლეები და სტუდენტები.

ორივე მიმართულებაზე მიღება ხდება გატესტვა-გასაუბრების საფუძველზე. მანამდე აუცილებელია ჩვენ ვებგვერდზე გაიაროთ ონლაინ რეგისტრაცია. ტესტირებაზე მოსწავლეებს მიეცემათ მათემატიკურ-ლოგიკური ტიპის ამოცანები, რომლის მსგავსი ბევრი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ინტერნეტშეჯიბრის საიტზე.

გატესტვა-გასაუბრების საშუალებით, ვადგენთ ჩვენი კურსებიდან რომელი იქნება ბავშვისთვის ყველაზე უფრო მიზანშეწონილი.

ტალანტების ფაბრიკაზე გვაქვს 3 არჩევანი:

  • ჩვეულებრივი პროგრამა (ისწავლება სამი საგანი: ლოგიკა, ალგორითმიზაციისა და დაპროგრამების საფუძვლები) - კვირაში 3 მეცადინეობა.
  • მსუბუქი პროგრამა (ისწავლება იგივე საგნები) - კვირაში 3 მეცადინეობა.
  • ლოგიკა - კვირაში 2 მეცადინეობა.
პროგრამირების სკოლაში დამწყებთათვის არის 4 არჩევანი:
  • C++ და ალგორითმები
  • Python
  • ვებპროგრამირება
  • კომპიუტერული თამაშების პროგრამირება (Unity 3D).

ამ კურსებზე აქვთ კვირაში 2 მეცადინეობა.

მეცადინეობების ხანგრძლივობა არის 1.5 საათი.

ორივე მიმართულებაზე მეცადინეობების ცხრილი დადგინდება მოსწავლის ჩარიცხვის შემდეგ. მანამდე ვიცით მხოლოდ პრინციპები: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით გვაქვს შემდეგი მეცადინეობათა ნაკადები: 15.30-17.00; 17.00-18.30; 18.30-20.00; 19.00-20.30, ხოლო შაბათ-კვირას გაკვეთილები ტარდება მთელი დღის განმავლობაში.

რეგისტრაცია-გატესტვა-გასაუბრების შემდეგ ბავშვი ჩაირიცხება შესაბამის ჯგუფში, შესაბამისი ცხრილით და სარეგისტრაციო ფორმის შევსების შემდეგ გაფორმდება ხელშეკრულება. შესაძლებელი იქნება ეს პროცედურები ჩატარდეს ელექტრონულადაც. 

Apr 29 2021