პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

მზიურის  ყავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი, რომელსაც შეგიძლიათ მიმართოთ განცხადებით, თქვენი პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებული უფლებების რეალიზების მიზნით, კერძოდ თქვენთვის მონაცემთა დამუშავების პროცესებისა და თქვენი უფლებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, მის მეილზე წერილობით, ოფიცერი განმცხადებლის მოთხოვნაზე, მიმართვიდან  10 სამუშაო  დღის განმავლობაში გასცემთ პასუხს, ოფიცრის მონაცემები: - გიორგი შერმადინი, საკონტაქტო მეილი [email protected]; ტელ: 511 155 154

Jun 1 2024