საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

პროგრამირების სკოლა
ვებპროგრამირების (მორე წელი) სასწავლო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 66 გაკვეთილი (132 აკადემიური საათი)

მეცადინეობათა ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, თითო მეცადინეობა 1 სთ 30 წთ (2 აკადემიური საათი).

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი:  მოსწავლეს გავლილი უნდა ჰქონდეს ვებპროგრამირების შემსწავლელი კურსის I წელი. კურსი განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის უფროსკლასელთათვის (8-12) და სტუდენტებისთვის. ჯგუფში არაუმეტეს 10-11 მოსწავლისა.

ერთი წლის ღირებულება:  1200 ლარი

კურსის მიზანი და ამოცანები:  კურსის მიზანია,  მოსწავლეს შეასწავლოს ფლეშ საიტების და აპლიკაციების შექმნა.

კურსის მოსალოდნელი შედეგები:

კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლე:

  • შეძლებს შექმნას დინამიური საიტი, ანიმაციები, პროგრამები.
  • შეძლებს მონაცემთა ბაზებში მუშაობას;
  • შეისწავლის ობიექტზე ორიენტირებულ დაპროგრამებას.

კურსის პროგრამის  შინაარსი:

  • PHP - Ajax 
  • Javascript  - JQuery
  • SASS, SCSS end Compass 
  • Susy
  • HTML5 CANVAS and SVG 
  • Flexbox 
სასწავლო ჯგუფების სტრუქტურა Image Map

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს