საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

კომპიუტერული კურსები ზრდასრულთათვის


საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი `მზიური~ 1987 წლიდან საქმიანობს კომპიუტერული განათლების სფეროში. თავისი არსებობის პერიოდში ცენტრს მოპოვებული აქვს გამარჯვებები ბევრ კონკურსებსა თუ ტენდერებში მათ შორის: UNDP-სა და მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ მსხვილ ტენდერებში: უზენაესი სასამართლოს, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკორდინაციო ცენტრის, ფინანსთა სამინისტროს, საგადასახადო და საბაჟო დეპარტამენტების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში.
ასევე BP'ს, სატრანსპორტო კომპანიის, სახელმწიფო ელექტრო სისტემის, ჯორჯია უოთერ ენდ ფაუერის და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში. საქართველოს საჯარო სკოლების ინფო მენეჯერების ტრენინგები.
ცენტრში ჩამოყალიბდა სწავლების ორი ფორმა: ჯგუფური და ინდივიდუალური. ორივე შემთხვევაში დაცულია პრინციპი - ერთ კომპიუტერთან ერთი მსმენელი. სწავლებისას დიდი ყურადღება ექცევა კომპიუტერთან მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

დღეისათვის ცენტრში ფუნქციონირებს შემდეგი კურსები:


ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) საბაზო კურსი, პირველი დონე

ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
საბაზო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი.

მეცადინეობათა ინტენსივობა: მეცადინეობის ხანგრძლივობა -1 ან 2სთ. გრაფიკი შედგება დამკვეთის სურვილის გათვალისწინებით. დამატებით 1 სთ დაეთმობა სერტიფიცირებას.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი:  წინაპირობის გარეშე. 
კურსის ღირებულება:  300 ლარი (1 საათის ფასი 25 ლარი)

კურსის მიზნი და ამოცანები:  ხელი შეუწყოს მსმენელს თავის საქმიანობაში ჩართოს საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ეს კურსი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძ­ვე­ლია. ამ კურსის გავლის გარეშე შეუძლებელია ინფორმაციის დამუშავების უფრო რთული  ან პროფილური ტექნოლოგიების შესწავლა.
პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები:
მსმენელი:

 • აითვისებს კომპიუტერთან მუშაობის საბაზო უნარ-ჩვევებს;
 • შეძლებს იმსჯელოს პროგრამული უზრუნველყოფის სახეებზე, კომპიუტერის მოწყობილობების ძირითად მახასიათებლებზე და ეცოდინება მათი მომართვა;
 • იმუშავებს  ოპერაციულ სისტემაში მომხმარებლის დონეზე,  თავისუფლად და ტექნოლოგიურად სწორად გამოიყენებს საოფისე პროგრამების პაკეტიდან Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint პროგრამების პირველი დონის შესაძლებლობებს;
 • შეძლებს ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიებას, ელ. ფოსტით და სხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტით სარგებლობას;
 • შეძლებს  ათვისებული ცოდნის საკუთარ საქმიანობაში გამოყენებას.

პროგრამის შინაარსი:

კურსი შედგება  შვიდი მოდულისაგან:

 • საწყისი ცნობები კომპიუტერის შესახებ.
 • ოპერაციული სისტემა- Windows, Acrobat, Nero, Movie Maker.
 • ტექსტური პროცესორი
 • ელექტრონული ცხრილი Ms Excel.
 • საპრეზენტაციო პროგრამა Ms PowerPoint.
 • ინტერნეტი - ინფორმაციის მოძიება, შენახვა, ელ-ფოსტით და skype-ით სარგებლობა.
 • ლოკალური ქსელი.

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს