საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

კომპიუტერული კურსები ზრდასრულთათვის


საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი `მზიური~ 1987 წლიდან საქმიანობს კომპიუტერული განათლების სფეროში. თავისი არსებობის პერიოდში ცენტრს მოპოვებული აქვს გამარჯვებები ბევრ კონკურსებსა თუ ტენდერებში მათ შორის: UNDP-სა და მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ მსხვილ ტენდერებში: უზენაესი სასამართლოს, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკორდინაციო ცენტრის, ფინანსთა სამინისტროს, საგადასახადო და საბაჟო დეპარტამენტების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში.
ასევე BP'ს, სატრანსპორტო კომპანიის, სახელმწიფო ელექტრო სისტემის, ჯორჯია უოთერ ენდ ფაუერის და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში. საქართველოს საჯარო სკოლების ინფო მენეჯერების ტრენინგები.
ცენტრში ჩამოყალიბდა სწავლების ორი ფორმა: ჯგუფური და ინდივიდუალური. ორივე შემთხვევაში დაცულია პრინციპი - ერთ კომპიუტერთან ერთი მსმენელი. სწავლებისას დიდი ყურადღება ექცევა კომპიუტერთან მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

დღეისათვის ცენტრში ფუნქციონირებს შემდეგი კურსები:


ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები Adobe PhotoShop

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
Adobe PhotoShop

კურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი.

მეცადინეობათა ინტენსივობა : მეცადინეობის ხანგრძლივობა - 1 ან 2 სთ. დეტალური გრაფიკის შეთანხმება ხდება დამკვეთის მოთხოვნით. დამატებით 1 სთ დაეთმობა სერტიფიცირებას.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი: მსმენელი უნდა ფლობდეს კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების ზოგად უნარებს.

კურსის ღირებულება: 360 ლარი (1 საათის ფასი 30 ლარი)

კურსის მიზანი და ამოცანები: კურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ადამიანს, თავის საქმიანობაში მოახდინოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტეგრაცია. ეს კურსი პროფესიულ დონეზე გთავაზობთ კომპიუტერული გრაფიკისა და სამაგიდო ტიპოგრაფიის შესწავლას.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები: კურსის დასრულების შემდეგ მომხმარებელი:

 • შეძლებს რასტრული გამოსახულების შექმნა - დამუშავებას.
 • შეძლებს ათვისებული უნარების საკუთარ საქმიანობაში ინტეგრაციას.

პროგრამის შინაარსი :

 • პროგრამის ინტერფეისის მოწყობა და პალიტრების გამოყენება;
 • გამოსახულების გახსნა, დახურვა და ახლის შექმნა, გამოსახულების მასშტაბირება;
 • მონიშვნები, სახაზავის და ბადის გამოყენება;
 • ზომების შეცვლა, შებრუნება და ჩამოჭრა;
 • გამოსახულების კორექცია;
 • პალიტრები Layers და History;
 • ტექსტური შრეები;
 • შრეზე ეფექტები და სტილები;
 • ფერთა პალიტრა;
 • გრადაციები;
 • ფუნჯი, შტამპი და სხვა ინსტრუმენტები;
 • ფილტრები;
 • ფაილების შენახვა.

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს