საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

კომპიუტერული კურსები ზრდასრულთათვის


საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი `მზიური~ 1987 წლიდან საქმიანობს კომპიუტერული განათლების სფეროში. თავისი არსებობის პერიოდში ცენტრს მოპოვებული აქვს გამარჯვებები ბევრ კონკურსებსა თუ ტენდერებში მათ შორის: UNDP-სა და მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ მსხვილ ტენდერებში: უზენაესი სასამართლოს, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკორდინაციო ცენტრის, ფინანსთა სამინისტროს, საგადასახადო და საბაჟო დეპარტამენტების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში.
ასევე BP'ს, სატრანსპორტო კომპანიის, სახელმწიფო ელექტრო სისტემის, ჯორჯია უოთერ ენდ ფაუერის და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში. საქართველოს საჯარო სკოლების ინფო მენეჯერების ტრენინგები.
ცენტრში ჩამოყალიბდა სწავლების ორი ფორმა: ჯგუფური და ინდივიდუალური. ორივე შემთხვევაში დაცულია პრინციპი - ერთ კომპიუტერთან ერთი მსმენელი. სწავლებისას დიდი ყურადღება ექცევა კომპიუტერთან მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

დღეისათვის ცენტრში ფუნქციონირებს შემდეგი კურსები:


Java - მეორე დონე

დაპროგრამების ენა Java საფუძვლები (მე-2 დონე) სასწავლო კურსი

 

კურსის ხანგრძლივობა: 30 საათი (საათების რაოდენობა პირობითია)

მეცადინეობათა ინტენსივობა : მეცადინეობის ხანგრძლივობა 1 ან 2 სთ. დეტალური გრაფიკის შეთანხმება ხდება დამკვეთის მოთხოვნით. დამატებით 1 სთ დაეთმობა სერტიფიცირებას.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი: მსმენელს გავლილი უნდა ჰქონდეს პროგრამირების საფუძვლების შემსწავლელი (C++ ის ბაზაზე) კურსი ან Java1, C#1.

კურსის ღირებულება : 1500 ლარი (1 საათის ფასი 50 ლარი)

კურსის მიზანი და ამოცანები: კურსის მიზანია Java-ს არასაბაზისო საშუალებების შესწავლა, მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის ათვისება და მათი შერწყმა ვებ აპლიკაციაში. პროგრამის ამოცანაა მსმენელს შეეძლოს პროექტის ჩამოყალიბება, დაგეგმარება და მისი შესრულება სტანდარტების დაცვით.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები:

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს:

 • ეცოდინება Java-ს არასაბაზისო საკითხები
 • ეცოდინება მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა
 • ეცოდინება ვებ აპლიკაციის შექმნა Java-ს გამოყენებით
 • ექნება ჯგუფურად მუშაობის გამოცდილება
 • შეეძლება პროექტის შექმნა ყველა აუცილებელი საფეხურის გავლით

პროგრამის შინაარსი:

 • მონაცემთა ბაზები (შესავალი - რელაციური და არარელაციური ბაზები)
 • JDBC - ჯავას დაკავშირება მონაცემთა ბაზებთან
 • Git & Github, maven
 • Networking - sockets
 • ვებ დიზაინის შესავალი - html, css, js
 • Servlet, JSP
 • JPA

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს