საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

კომპიუტერული კურსები ზრდასრულთათვის


საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი `მზიური~ 1987 წლიდან საქმიანობს კომპიუტერული განათლების სფეროში. თავისი არსებობის პერიოდში ცენტრს მოპოვებული აქვს გამარჯვებები ბევრ კონკურსებსა თუ ტენდერებში მათ შორის: UNDP-სა და მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ მსხვილ ტენდერებში: უზენაესი სასამართლოს, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკორდინაციო ცენტრის, ფინანსთა სამინისტროს, საგადასახადო და საბაჟო დეპარტამენტების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში.
ასევე BP'ს, სატრანსპორტო კომპანიის, სახელმწიფო ელექტრო სისტემის, ჯორჯია უოთერ ენდ ფაუერის და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში. საქართველოს საჯარო სკოლების ინფო მენეჯერების ტრენინგები.
ცენტრში ჩამოყალიბდა სწავლების ორი ფორმა: ჯგუფური და ინდივიდუალური. ორივე შემთხვევაში დაცულია პრინციპი - ერთ კომპიუტერთან ერთი მსმენელი. სწავლებისას დიდი ყურადღება ექცევა კომპიუტერთან მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

დღეისათვის ცენტრში ფუნქციონირებს შემდეგი კურსები:


C# - პირველი დონე

დაპროგრამების ენა C# საფუძვლები (1-ლი დონე) სასწავლო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 40 საათი (საათების რაოდენობა პირობითია)

მეცადინეობათა ინტენსივობა : მეცადინეობის ხანგრძლივობა - 2 სთ. დეტალური გრაფიკის შეთანხმება ხდება დამკვეთის მოთხოვნით. დამატებით 1 სთ დაეთმობა სერტიფიცირებას.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი: მსმენელს გავლილი უნდა ჰქონდეთ პროგრამირების საფუძვლების შემსწავლელი (C++ ის ბაზაზე) კურსი ან Java1.

კურსის ღირებულება: 2000 ლარი( 1 საათის ფასი 50 ლარი)

კურსის მიზანი და ამოცანები: კურსის მიზანია დაპროგრამების ენის C#-ის საფუძვლების შესწავლა და მისი საშუალებით სასწავლო პროექტების განხორციელება.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები:

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს:

 • წარმოდგენა ექნება დაპროგრამების ენის C#-ის ძირითად საშუალებებზე;
 • შეძლებს მარტივი პროექტების დაგეგმვას და სათანადო პროგრამების დაწერას C# ენაზე;

პროგრამის შინაარსი:

 • კონსოლ აპლიკაციის ტიპის პროექტების წერა
 • კლასები
 • მეთოდები და თვისებები
 • იკაფსულაცია, პოლიმორფიზმი
 • ინტერფეისები
 • მასივები, კოლექციები
 • ფაილებთან მუშაობა
 • ნაკადები
 • სოკეტები
 • დელეგატები და ივენთები
 • Windows Application ტიპის პროექტების წერა

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს