კონტაქტი

სასწავლო განყოფილება:  597-05-97-63

ადმინისტრაცია: 599-50-93-56, 599-45-48-51

E-mail: info@mziuri.ge