მათემატიკური ჭიდილი

შეჯიბრება, რომელშიც დამარცხებულები არ არსებობენ

ჩვენში ეს შეჯიბრი წლების წინ საკმაოდ პოპულარული იყო და აქტიურად ტარდებოდა სხვადასხვა მასშტაბის შეჯიბრებები. დღეისათვის, სამწუხაროდ, ძალიან მივიწყებულია და, ვფიქრობ, ძალიან კარგი იქნება მისი აღდგენა.
თამაშის ფაბულა გარკვეულწილად წააგავს საყოველთაოდ ცნობილ ტელეშოუს – “მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის” შეჯიბრებას. Continue reading “მათემატიკური ჭიდილი”